SOP Closing Stall

  1.  Isi FORM CLOSE STALL

 

 

2. Isi maklumat Opening, Stok In, Closing, FOC dan Waste serta maklumat-maklumat lain untuk daily report

 

 

3. Isi Items jualan anda mengikut stok anda

 

 

4. Isi sehingga Daily Report dan akan keluar page summary seperti di bawah

 

 

 

Powered by BetterDocs

Leave a Reply