Step 2: Settings Kedai Online

 • Setelah anda selesai register kedai online, anda boleh setup settings untuk kedai anda. Ini adalah langkah yang paling penting untuk sesebuah kedai online anda berjalan lancar.
 • Untuk settings kedai online ini, anda boleh pergi ke https://gtrburger.my/store-manager/settings

STORE #

 • Klik menu store di settings anda
 • akan terpapar seperti di bawah

 • Sila isi mengikut panduan di dalam gambar di atas
 • Jangan lupa SAVE!

LOCATION #

 • Klik menu Location di menu settings anda
 • Kemudian screen seperti di bawah akan terpapar

 • Pastikan anda isikan Store Location dengan tepat
 • Ini akan mempengaruhi lokasi anda untuk proses delivery kerana kita menggunakan sistem Shipping by Distance
 • Shipping by Distance akan dikira berdasarkan location map lokasi stall anda dengan lokasi pembeli
 • Proses ini dikira secara AUTO
 • Pastikan anda SAVE!

PAYMENT #

 • Klik menu payment di settings anda
 • Kemudian paparan seperti di bawah:

 • Sila pilih “Wallet”
 • Kita menggunakan sistem wallet untuk bisnes flow di dalam organisasi web yang baharu ini
 • Jangan Lupa SAVE!

SHIPPING #

 • Klik menu Shipping di menu settings
 • Screen seperti di bawah akan dipaparkan

 • Tick “Enable Shipping”
 • Biarkan “Processing Time”
 • “Shipping Type” PASTIKAN anda pilin Shipping by Distance
 • Biarkan maklumat yang akan dipaparkan
 • SAVE!

 

DELIVERY TIMES #

 • Klik menu Delivery Times di menu settings

 • Anda boleh biarkan, atau SKIP! sahaja

SEO #

 • Klik menu SEO di menu settings

 • Anda boleh rujuk di icon biru untuk mengetahui apa yang perlu ditulis
 • Jika tidak tahu, boleh tiru dan ubah seperti gambar di atas

CUSTOMER SUPPORT #

 • Klik menu Customer support

 • Isi maklumat seperti di atas

STORE HOURS #

 • Klik menu Store Hours
 • Kemudian seperti gambar di bawah akan dipaparkan

 • Menu ini antara yang terpenting kerana ia akan dipaparkan di FRONT END kedai online anda
 • Ini memudah customer tahu kedai anda beroperasi pada waktu bila
 • Jangan LUPA SAVE

VACATION MODE #

 • Klik vacations mode di menu settings anda
 • Kemudian akan dipaparkan seperti di bawah

 • Boleh rujuk seperti gambar di atas
 • Ini untuk memastikan kedai anda berada dalam keadaan sebenar
 • Ia juga mengelakkan salah faham jika anda tiada runner untuk delivery
 • SAVE!

Powered by BetterDocs

Leave a Reply